Era förväntningar

Våra lösningar

Kronangruppen arbetar för att frigöra de oändliga möjligheter som vi alla bär inom oss oavsett om vi är individer, grupper eller organisationer.

Kronangruppen har sina verksamheter i Stockholm, Småland samt Uppland. Våra medarbetare har lång erfarenhet av socialt arbete inom både institutionsvård och behandling samt myndighetsutövning.

Vi söker jour- och familjehem där barnet eller ungdomen i lugn och ro kan bygga upp sina relationer till en trygg vuxenvärld. Vill ni bli jour- eller familjehem?