Kronangruppen

Era förväntningar
– våra lösningar

Vår vision är att frigöra de möjligheter som alla människor bär inom sig

Vill ni bli jour- eller familjehem?

Vi söker jour- och familjehem där barn och unga kan bygga upp
relationer till en trygg vuxenvärld.

Om oss

Kronangruppen har sina verksamheter i Stockholm, Småland samt Uppland. Våra medarbetare har lång erfarenhet av socialt arbete inom både institutionsvård och behandling samt myndighetsutövning.