FÖR PLACERING RING 010-209 30 40

Kronangruppen

Era förväntningar
– våra lösningar

Vår vision är att frigöra de möjligheter som alla människor bär inom sig

Vill ni bli jour- eller familjehem?

Vi söker jour- och familjehem där barn och unga kan bygga upp
relationer till en trygg vuxenvärld.

Om oss

Kronangruppen har sina verksamheter i Stockholm, Småland samt Uppland. Våra medarbetare har lång erfarenhet av socialt arbete inom både institutionsvård och behandling samt myndighetsutövning.

Arbetar du med placeringar i skyddat boende eller familjehem?

Kontakta oss vid förfrågning eller konsultation på telefonnummer 010-209 30 40

OBS! Privatpersoner behöver gå via socialtjänsten i sin kommun för att få hjälp med
skyddat boende och familjehemsplacering.