Familjehem

Kronangruppen arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Ett konsulentstött familjehem innebär många gånger en tryggare och stabilare placering för den unge. Detta då familjehemmen får kontinuerligt stöd och handledning av våra erfarna familjehemskonsulenter. Vi har hela landet som upptagningsområde och våra jour- och familjehem finns i Uppland, Stockholm, Småland samt Värmland.

Vårt arbete vilar på en systemteoretisk och salutogen grund. Alla våra familjehem erbjuds utbildning i Socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”. Familjehemskonsulenterna och socialpedagogerna hjälper till med hela placeringsförfarandet samt arbetar aktivt utifrån vård- och genomförandeplanen.

Vad behövs för att bli familjehem? Helt enkelt att ni har tid, förmåga, tålamod, möjlighet och viljan till att öppna ert hem. Vi har några grundläggande krav för att påbörja en familjehemsutredning;

  • Att ni inte förekommer i belastningsregistret, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder, kronofogdens register och sociala registret de senaste fem åren.
  • Att ert boende är stadigvarande, det vill säga ni inte hyr i andra hand, är inneboende eller dylikt.
  • Att ni är fullt friska och arbetsföra.
  • Att ni har stabil inkomst.
  • Att minst en av er har tid för möten med socialtjänst och familjehemskonsulenter.
  • Att ni behärskar det svenska språket.
  • Att ni inte har några större kommande förändringar i livet, såsom flytt, längre semester, nya studier etc.

Alla våra familjehem erbjuds Socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”.

Kartan nedanför visar var våra jour- och familjehem är belägna i landet. I flera av dessa orter finns det fler än ett jour-och familjehem.

Är ni intresserad av att placera i något av våra jour-eller familjehem? Ring vår placeringssamordnare på 010-209 30 40 för att få hjälp att matcha din förfrågan.