HVB

Kombinationen av ungdomarnas delaktighet och socialtjänstens uppdrag lägger grunden för vårt behandlingsarbete som syftar till att skaffa sig nödvändiga ADL-kunskaper, som i sin tur ökar ungdomens sociala färdigheter och självständighet. I ett första led för att uppnå detta anser vi även att ungdomarna är i behov av;

Trygghet
Behandlingsarbetet genomsyras av ett salutogent och empatiskt förhållningssätt, där varje inskriven ungdom erbjuds ett hemtrevligt boende med tydliga strukturer och rutiner.

Ett gott bemötande
Varje placerad ungdom ska bli sedd som och respekterad för den unika individ den är, med både sina behov och resurser.

Kompetens
All vår personal är utbildade behandlingsassistenter med minst åtta års arbetslivserfarenhet av arbete inom vård och behandling. Verksamheten leds av socionomer och personalgruppen har tillgång till regelbunden handledning. Med hjälp av socionomkonsulterna i vårt systerbolag Kronan Konsult utför vi även BBIC-utredningar på socialtjänstens förfrågan.

För att på bästa sätt kunna arbeta med våra ungdomar utgår vi ifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi använder oss bland annat av följande metoder och verktyg;
– MI
– ART
– HAP
– ADAD

Vid frågor eller placering ring vår placeringssamordnare på 010-209 30 40.

Kronangruppens HVB är ett behandlingshem med 8 platser och minst dubbelbemanning dygnet runt. Hemmet är beläget 4 mil norr om Stockholm och har goda kommunikationsförbindelser samt närhet till Arlanda Flygplats.

Vår målgrupp är pojkar mellan 14 – 18 år med beteendesvårigheter, pro-kriminell attityd och/eller pro-kriminellt umgänge.

För oss är det viktigt att skapa delaktighet med alla våra ungdomar. Detta genom att de får vara med och påverka insatsernas utformning och vardagens innehåll. Med detta tillvägagångssätt är det lättare att skapa en känsla av sammanhang (KASAM) för ungdomen och på så vis öka motivationen till ett förändringsarbete, något som även forskning och beprövad erfarenhet har påvisat.