Vi bygger en ny webbsida för Kronangruppen. Besök oss gärna snart igen.

Tillsvidare kan ni kontakta oss på 010-209 30 40 för placeringar på skyddat boende, familjehem, HVB samt göra en intresseanmälan för att bli jour-eller familjehem