FÖR PLACERING RING 010-209 30 40

Integritetspolicy

Allmänt

Med denna policy förklarar vi hur vi hanterar personuppgifter. Här beskriver vi vad vi samlar in och för vilket syfte. Vi beskriver även hur länge uppgifterna lagras. Vi på Kronangruppen är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlat in. Detta för anställda, familjehem, kunder samt vid rekrytering.

Genom att lämna personuppgifter till oss samt godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att vi behandlar dessa personuppgifter enligt villkoren för respektive tjänst.

Insamling av personuppgifter kan ske till exempel när du registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i rekrytering eller kund-affärskontakter. I vissa fall säkerställs att uppgifterna är korrekta genom att hämta in dessa från offentliga register. Normalt inhämtas bara kontaktuppgifter såsom namn, adress, och e-post. Vid intresseanmälan att bli familjehem behandlar vi enbart de uppgifter ni själva fyller i. Uppgifterna sparas endast så länge som de anses vara nödvändiga.

Hantera anställningsärenden, rekrytering

Vid rekrytering samlas ett antal personuppgifter in. I vissa fall kan det finnas intresse av att behålla uppgifterna längre för kommande tjänster. Dock behålls uppgifterna som längst 1 år.

Hantera kunduppgifter

När en kundrelation inleds behöver vi inhämta en del information och denna registreras i vårt dataregister. De uppgifter vi kan komma att behandla om dig som kund utgörs bland annat av namn, arbetstelefon och e-postadress. Uppgifterna samlas in och behandlas för att avtal ska kunna tecknas samt för löpande administration i det fortsatta samarbetet. Uppgifterna sparas så länge det finns ett tydligt syfte och enligt gällande lagstiftning.

Elektronisk information och marknadsföring

Vi skickar elektronisk information och marknadsföring via mail från Kronangruppen. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att meddela oss på 

Föreläsningar och event

Genom att acceptera samtycke vid tillfälliga händelser godkänner du att vi får behandla dina personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att meddela oss eller själv avregistrera dig via länk i utskicken.

Vi säljer inte dina personuppgifter eller kunduppgifter

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter eller kunduppgifter till tredje part annat än för fullgörande av avtal.

Vi skyddar dina personuppgifter

Personuppgifterna hanteras bara inom EU. Kronangruppen har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst.

Dina rättigheter

Du kan en gång per år kostnadsfritt begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi har om dig och hur de behandlats. Du kan, om så behövs, få dina uppgifter rättade. Du kan begära begränsning hur dina uppgifter används och även begära att vi helt tar bort dem, under förutsättning att inte andra lagar gäller. Du kan få ut dina personuppgifter på ett lämpligt format.

Kontakta Kronangruppen på  för begäran av ovanstående eller vid andra frågor gällande personuppgifter.

Om du inte känner dig nöjd med vårt bemötande eller upplever att vi allvarligt brister med dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen.