FÖR PLACERING RING 010-209 30 40

Kommande tillstånd

Med start den 1 april 2024 träder en ny lag i kraft som kräver tillstånd för skyddade
boenden. Den svenska riksdagen har nyligen antagit denna lagstiftning, vilket
innebär betydande förändringar för aktörer inom området. Alla privata aktörer,
inklusive stiftelser, föreningar och bolag, som yrkesmässigt bedriver skyddat boende
måste nu ansöka om tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta
steg är av stor vikt för att förbättra kvaliteten och säkerheten inom denna viktiga
sektor.

Här är några detaljer om den nya tillståndsplikten:

 • Tillståndskrav: Privata aktörer måste ha tillstånd från IVO för att driva
  skyddade boenden. De som redan bedriver sådana verksamheter har upp till
  fyra månader från lagens ikraftträdande, det vill säga till den 1 augusti 2024,
  att ansöka om tillstånd.
 • Fokus på barnrättsperspektiv: Lagändringarna inkluderar även nya
  bestämmelser för att stärka barnrättsperspektivet, såsom ökade möjligheter till
  skolgång och hälsoundersökningar för barn i skyddade boenden.
 • Ändringar i Offentlighets- och Sekretesslagen: En viktig ändring är att IVO kan
  sekretessbelägga uppgifter som rör adresser och fastighetsbeteckningar för
  skyddade boenden och HVB-verksamheter med inriktning skyddat boende.
  Detta åtgärdar integritets- och säkerhetsfrågor för de boende.


Förberedelser för verksamheterna:

Verksamheter som omfattas av den nya lagstiftningen måste säkerställa att de
uppfyller de nya kraven. Det innefattar att ha personal med lämplig utbildning och
erfarenhet som passar verksamhetens specifika målgrupp. Krav på föreståndarens
utbildning och erfarenhet kommer att specificeras baserat på verksamhetens
målgrupp, och det är avgörande att verksamheten är tillräckligt bemannad för att
möta individernas behov av stöd och hjälp.

Ett steg framåt för sektorn:

Kronangruppen välkomnar dessa förändringar som ett positivt steg mot en mer
reglerad och säker sektor för skyddade boenden. Vi ser fram emot att fortsätta
erbjuda högkvalitativa tjänster inom ramen för den nya lagstiftningen och känner oss
trygga med att vi redan uppfyller de krav som ställs. Detta understryker vårt åtagande
att erbjuda stöd och skydd till de mest sårbara i samhället.