FÖR PLACERING RING 010-209 30 40

Konsulentstödda familjehem

På Kronangruppen både rekryterar och stöttar vi familjehem. Vi erbjuder kontinuerlig handledning till de familjer som vi noggrant har rekryterat och samarbetar med. Vi tillhandahåller konsulentstödda familjehem för alla barns rätt till en trygg tillvaro och vårt arbetssätt innebär en stor närhet i relation till våra familjer med så gott som daglig kontakt mellan våra familjehem och konsulenter.

Vad är konsulentstödd familjehemsvård?

Konsultentstödda familjehem är de familjehem som, av annan verksamhet än kommunen, föreslås att bli familjehem åt ett behövande barn. Verksamhetens personal kallas för konsulenter och handleder familjehemmet i deras uppdrag. Det konsulentstödda familjehemmet blir av verksamheten också ekonomiskt ersatta. För att verksamheten ska få bedriva den konsulentstödda familjehemsvården yrkesmässigt, krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi har även ramavtal med flera kommuner.

En länk mellan socialtjänsten och familjehemmet

Som familjehemskonsulent stöttar vi familjehem och är en länk mellan socialtjänsten och familjehemmet. Familjehemskonsulenterna och socialpedagogerna hjälper till med hela placeringsförfarandet samt arbetar aktivt utifrån vård- och genomförandeplanen.

Våra familjehem får stöd av familjehemskonsulter

Barn som placeras i ett konsulentstött familjehem får en tryggare och stabilare placering. Genom att erbjuda våra familjehem en konsulentstödd familjehemsvård, hjälper vi de placerade barnen att få den vård och omsorg som de behöver. I konsulentstödet ingår bland annat:

 

Daglig kontakt

Alla familjehem erbjuds daglig kontakt med familjehemskonsulten för ett kontinuerligt stöd och handledning av familjehem.

 

Relevanta utbildningar

Familjehemmen erbjuds även relevanta utbildningar; exempelvis Socialstyrelsens Ett hem att växa i samt Traumamedveten omsorg som anordnas av Rädda barnen.

Hela landet som upptagningsområde

Kronangruppen har hela landet som upptagningsområde och våra jour- och familjehem finns främst i södra och mellersta Sverige.

Med bakgrund i socialt arbete

Kronangruppen grundades av socionomer med bakgrund från både myndighetsutövning och den utförande delen av socialtjänsten. Vår största drivkraft är att, tillsammans med socialtjänsten, hjälpa barn till en trygg och säker uppväxt.

Familjehemsplacering

Är ni intresserad av att placera i något av våra jour-eller familjehem? Ring oss på 010-209 30 40 för att få hjälp att matcha din förfrågan.