Om oss

Kronangruppen startades med grundtanken att alla har rätt till en trygg och stabil livssituation.

Företaget skapades av socionomer med lång erfarenhet (25 – 30 år) av socialt arbete inom både myndighetsutövning och institutionsvård. Vår styrka ligger i den kunskap och yrkeserfarenhet som både ledning och medarbetare förvärvat genom flerårigt socialt arbete.

Kronangruppen är en leverantör av sociala tjänster med socialtjänsten som främsta uppdragsgivare. Våra verksamheter finns i Småland, Värmland, Uppland och Stockholm. Vi är inriktade på konsulentstödd jour- och familjehemsvård, skyddat boende samt HVB.

Kronangruppen har sin utgång från trädkronan. Vi har en grundtanke kring trädkronans alla grenar där alla delar hänger ihop och är lika viktiga. Det som börjar som ett skott kan utvecklas till någonting magnifikt av sin egen sort. Som systerbolag i vår trädkrona återfinns Kronan Konsult som är ett konsult- och bemanningsbolag med socionomkonsulter som arbetar på alla nivåer, från socialsekreterare till IFO-chefer.

Vår grundtanke och övertygelse är att alla har rätt till en trygg och stabil livssituation, där fokus ligger på att hjälpa individer att återfå kraften till en förändring.

Socionomer, beteendevetare, socialpedagoger & behandlingsassistenter

Våra medarbetare har bred kompetens och lämplighet för att stödja och arbeta med våra målgrupper. Vi har lång erfarenhet av socialt arbete med bland annat utredning av barn och unga, riskbedömningar och våld i nära relationer.

Kronangruppen har sin utgång från trädkronan. Vi har en grundtanke kring trädkronans alla grenar där alla delar hänger ihop och är lika viktiga. Det som börjar som ett skott kan utvecklas till någonting magnifikt av sin egen sort. Som systerbolag i vår trädkrona återfinns Kronan Konsult som är ett konsult- och bemanningsbolag med socionomkonsulter som arbetar på alla nivåer, från socialsekreterare till IFO-chefer.

Vår grundtanke och övertygelse är att alla har rätt till en trygg och stabil livssituation, där fokus ligger på att hjälpa individer att återfå kraften till en förändring.