Om oss

Kronangruppen startades med målsättningen att vara den självklara samarbetspartnern för socialtjänsten.

Företaget grundades av socionomer med lång erfarenhet av socialt arbete inom både myndighetsutövning och institutionsvård.

Vår styrka ligger i den kunskap och yrkeserfarenhet som både ledning och medarbetare förvärvat genom flerårigt socialt arbete. I vårt arbete med våra brukare utgår vi självklart ifrån evidensbaserade och beprövade metoder inom socialt arbete.

Kronangruppens kontor ligger i Uppland, Stockholm och Småland. Vi har fram tills idag erbjudit jourhem, familjehem samt skyddat boende till kommuner runt om i Sverige. Från och med hösten 2019 erbjuder kontoren i Stockholm och Uppland också öppenvårdsinsatser.