FÖR PLACERING RING 010-209 30 40

Kronangruppen Öppenvård – Skräddarsydd och flexibel behandling

Inom Kronangruppen Öppenvård strävar vi efter att skapa individanpassade
lösningar som möter varje persons unika behov. Vi riktar oss till individer som kämpar
med problem relaterade till kriminalitet, missbruk, socialt nedbrytande beteende,
psykosociala svårigheter, neuropsykiatriska diagnoser eller som befinner sig i en
situation av hemmasittande. Vår målgrupp omfattar främst ungdomar och unga
vuxna.

Vi erbjuder olika typer av öppenvårdsinsatser enligt socialtjänstlagen, anpassade
efter individens specifika behov. Dessa insatser kan variera från kortare och mer
fokuserade uppdrag till längre och mer omfattande behandlingsprogram. Ibland
kombineras våra insatser även med en period av efterbehandling för att säkerställa
långsiktig framgång.

  • På Kronangruppen Öppenvård kan du alltid förvänta dig:
    Individuellt anpassade lösningar som tar hänsyn till varje persons unika behov.
  • En kompetent och engagerad personal som är dedikerad till att stödja och
    guida varje individ på deras väg mot förändring.
  • Helhetsansvar, där vi ser till att behandlingen är sammanhängande och
    integrerad för att ge bästa möjliga resultat.


Vi på Kronangruppen Öppenvård är här för att stödja dig på din resa mot ett mer
hälsosamt och balanserat liv.