Skyddat boende

Om du behöver råd & stöd eller någon att prata med, kontakta Nationella kvinnofridslinjen 020-50 50 50.

Vi på Kronangruppen tar emot kvinnor, män och familjer i behov av skyddat boende.

Kronangruppen erbjuder  skyddat boende boende i lägenheter för ensamstående, par eller familjer. För de som är minderåriga och är i behov av skyddat boende har vi specialiserade jour-och familjehem. Hot- och skyddsbehov varierar och därför skräddarsyr vi insatsen utifrån individens behov. Våra målgrupper är personer som utsatts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld eller våld från utomstående part. Vår arbetsgrupp består av personer med både socionom- och polisexamen samt socialpedagoger.

Utöver grundläggande fysiskt skydd erbjuder vi även:
– Jour dygnet runt
– Stödsamtal
– Boendestöd
– Specialanpassat personstöd
– FREDA och PATRIARK

Allt arbete sker utifrån socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Om du är i en akut, farlig situation och behöver hjälp, ska du ringa polisens nummer 112.