FÖR PLACERING RING 010-209 30 40

Skyddat boende

Om du behöver råd & stöd eller någon att prata med, kontakta Nationella kvinnofridslinjen 020-50 50 50

På Kronangruppen erbjuder vi skyddat boende för personer som lever under hot eller våld i nära relation. Skyddat boende beviljas av socialtjänsten i den kommun som den drabbade är folkbokförd i. Här besvarar vi vanligt förekommande frågor om skyddat boende. Om du är i behov av skyddsplacering, kontakta din lokala socialtjänst.

Från och med den 1 april 2024 krävs det tillstånd från IVO för att bedriva skyddat boende. Kronangruppen har ansökt om detta tillstånd och vår ansökan handläggs för närvarande av IVO. Vi förväntar oss ett beslut inom kort.

Vanliga frågor

Vad innebär skyddat boende?

Ett skyddat boende innebär en fristad i form av en bostad på en okänd adress. Där kan du som våldsutsatt bli placerad under trygga förhållanden. I de flesta fall är det socialtjänsten i den kommun där du är folkbokförd som beviljar insatsen skyddat boende.

Ett skyddat boende innebär bland annat:
  • Larm och andra säkerhetslösningar anpassade efter ditt skyddsbehov
  • Hjälp med ansökan om skyddad identitet, så kallad sekretessmarkering
  • En chans att leva ett så normalt liv som möjligt
  • Socialt stöd från boendets personal som hjälper dig att bearbeta det som har inträffat
  • Personalen hjälper också till med att ordna med praktiska saker

Vad händer efter skyddat boende?

En placering i ett skyddat boende avslutas när socialtjänsten bedömer att ditt skyddsbehov har minskat och att du klarar dig utan skydd och stöd.

Finns det skyddat boende för män?

Att som man vara utsatt för psykiska kränkningar och hot om våld är ofta förenat med skuld och skam. Vi som arbetar på Kronangruppen har erfarenhet av att möta både män och kvinnor som har utsatts för våld. Alla människor har rätt till en trygg tillvaro utan någon form av kränkande behandling.

Vad kostar skyddat boende/jourplats och vem betalar?

I de allra flesta fall är det socialtjänsten i den kommun där du bor som betalar för det skyddade boendet. Du som utsatt ska inte behöva ta ställning till om du har tillräckligt med pengar eller inte för att få tillgång till skydd.

Kontakter för dig som behöver stöd

Är du utsatt för våld i nära relation? Om du behöver råd och stöd eller någon att prata med om din situation, kan du kontakta olika stödlinjer. Det finns hjälp att få – ta den!

 

Om du är i en akut, farlig situation ska du ringa SOS Alarm 112.

Nedan listar vi några användbara länkar för dig som vill lämna en våldsam situation: